ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ
NaNach, Nachamkes, Nachamkin, Nachamtschin, Nachemowitsch, Nachimowitsch, Nachimowsky, Nachmann, Nachmanowitsch, Nachomowitsch, Nachumowitsch, Nadel, Nadelberg, Nadelmann, Nadlin, Naftal, Naftaly, Naftel, Nagel, Nagid, Nagla, Naglan, Nagli, Nagly, Naichin, Nairis, Naischaten, Naischloss, Naischul, Nalerstokol, Namiot, Namkind, Nankin, Nanoim, Nanos, Napach, Naparstek, Napoleon, Narst, Narun, Narunsky, Naschatir, Naselewitsch, Nasilewitsch, Nasinov, Natarewitsch, Natarius, Nates, Nathan, Nathanowitsch, Nathansohn, Natin, Natis, Naumov
NeNebel, Nechamkin, Nechanewitsch, Nechem, Nechemowitsch, Nechom, Nedlin, Neermann, Neerzik, Neftalin, Negelev, Neiberg, Neidlin, Neiland, Neimann, Neimark, Neimit, Nekritsch-Lichter, Nelsohn, Neman, Nemeta, Nemoitin, Nemon, Nemser, Nemtschonok, Nemtzov, Nepomnjaschiy, Neroslawsky, Neselowitsch, Nesselstrauss, Nestjuk, Netler, Neu, Neubauer, Neuberg, Neuburg, Neuburger, Neufeld, Neuhaus, Neuhausen, Neuland, Neumann, Neumark, Neupreis, Neuschaten, Neuschloss, Neuschul, Neustadt, Neustat, Nev, Newelsohn, Newiashsky, Newler, Ney
NiNichinsohn, Nichomin, Nieburg, Niedel, Nierenburg, Nikitin, Nikolsky, Nikomarov, Nilbers, Nimentzdusky, Nimzowitsch, Nipan, Nirkin, Nischisov, Niselewitsch, Nisensohn, Nisetschik, Nisetzik, Nishetschek, Nishetschik, Nisikin, Niss, Nisselowitsch, Nisselsohn, Nissenberg, Nistler, Nitschun, Nitz, Niworoschkin
NoNoakov, Nochamowitsch, Nochemowsky, Nochimowitsch, Nochimowsky, Nochum, Nochumowitsch, Nochumowsky, Nochumsohn, Nodel, Nodelmann, Noebel, Nogaller, Nogid, Noim, Noimin, Nolberg, Nolmann, Nomkin, Nor, Normann, Noselewitsch, Noshnik, Noshnitzky, Nosilewitsch, Nosla, Notarius, Notelowitsch, Notik, Notil, Notkin, Notkowitsch, Notowitsch, Nowakowsky, Nowik, Nowikov, Nowinsky, Nowitzky, Nowler, Nowodworsky, Nowomisle, Nowopritzky, Nowoprudsky, Nowoprutzky, Nowoschenetz, Nowoselok, Nowoshenetz, Nowosilok, Nowosilsky, Nowosjolok, Nowy, Noy
NuNudel, Nudelmann, Nurick, Nurock, Nussberg


© 2006-2021 Centre of Judaic Studies, University of Latvia.
Copying or distribution of this database, it's parts or the information included in this database, or parts of information in any form is strictly prohibited. Systematic or programmatic downloading is prohibited.